Logo van 'Ons Boek'Text 'Ons Boek'

Skip Navigation Links

* Er is een Technische Werkgroep gepland op 20 april om 09:00 uur. Op 25 april komt de stuurgroep samen om 13:30. Deze bijeenkomsten gaan door in de gebouwen van De Kantel.

Ons Boek

'Ons Boek' is een gezamenlijk initiatief van De Kantel vzw en Arcade vzw om samen met andere organisaties van de Bijzondere Jeugdzorg in Vlaanderen een gemeenschappelijke oplossing te bieden voor de electronische ondersteuning van belangrijke processen binnen deze organisaties (logboek, agenda, administratie...).

De naam van het project, 'Ons Boek', verwijst naar de eeuwenoude gewoonte in Vlaanderen om belangrijke zaken te boek te stellen om deze te bewaren en te kunnen terugvinden. Deelaspecten als een logboek, een agenda -dat in wezen ook een boek is- of de administratieve boekhouding ondersteunen de naam. Het is Ons Boek omdat het ontwikkeld wordt in eigen beheer.

Volgende organisaties nemen deel aan het project: