Logo van 'Ons Boek'Text 'Ons Boek'

Skip Navigation Links

Ons Boek

'Ons Boek' is een gezamenlijk initiatief van De Kantel vzw en Arcade vzw om samen met andere organisaties van de Bijzondere Jeugdzorg in Vlaanderen een gemeenschappelijke oplossing te bieden voor de electronische ondersteuning van belangrijke processen binnen deze organisaties (logboek, agenda, administratie...).

De naam van het project, 'Ons Boek', verwijst naar de eeuwenoude gewoonte in Vlaanderen om belangrijke zaken te boek te stellen om deze te bewaren en te kunnen terugvinden. Deelaspecten als een logboek, een agenda -dat in wezen ook een boek is- of de administratieve boekhouding ondersteunen de naam. Het is Ons Boek omdat het ontwikkeld wordt in eigen beheer.

Volgende organisaties nemen deel aan het project: